Chiều ngày 18/10/2019. Công đoàn nhà trường đã phối hợp với Ban giám hiệu trường Mẫu giáo Măng non tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống kỷ niệm 89 năm ngày Thành lập hội Liên hiệp Phụ nữ ( 20/10/1930 -20/10/2019) cho các Công đoàn viên nữ.