Các hoạt động giờ vệ sinh, giờ ăn của các cháu tại lớp mầm 1 và mầm 2

Các cháu được thực hiện vệ sinh rữa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch, lau mặt bằng khăn ướt trước giờ ăn

GV hướng dẫn các cháu rữa tay trước giờ ăn