Từ ngày 3/12-ngày 6/12. Trường MG Măng non tổ chức các hoạt động thao giảng chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam.

Các hoạt động diễn ra sôi nỗi, mỗi GV dạy 1 hoạt động.

 

Qua phong trào hoạt động giúp cho đội ngũ giáo viên được nâng cao tay nghề, nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

                                                                                                                 BGH MG Măng non